فهرست بستن

اینفوگرافی ها

در این صفحه تصاویری شامل اطلاعات مختصر اما مفید در موضوعات گوناگون ارائه می شود.

نیما رفیعی - کاردرمانگر و کارشناس توانبخشی سالمندان
ورزش و فعالیت جسمی میتواند احتمال ابتلا به دمانس در سالمندی را کاهش دهد.
نیما رفیعی - کاردرمانگر و کارشناس توانبخشی سالمندان
تنهایی با افزایش اضطراب و احتمال ایجاد افسردگی در سالمندان ارتباط دارد.
نیما رفیعی - کاردرمانگر و کارشناس توانبخشی سالمندان
بیماری آلزایمر سال قبل از ظهور علائم شروع میشود.
ورزش روزانه را فراموش نکنید
نیما رفیعی
بیماری های شایع در سالمندان را بشناسید
وبسیات نیما رفیعی
سه عادت ساده برای پیشگیری از ابتلا به آلزایمر

علائم آلزایمر
علائم آلزایمر
ایجاد عادت های جدید برای داشتن زندگی بهتر
حضور در اجتماع و مشارکت در فعالیت های گروهی باعث رشد و حفظ کارکردهای مغزی می شود